Εμείς και το περιβάλλον

Η εταιρία ALFA FROST AE είναι συμβεβλημένος παραγωγός με τα 2 συστήματα ανακύκλωσης συσκευών & συσκευασιών.

ανακυκλωση alfafrost

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχική μας προτεραιότητα.