Πιστοποιήσεις

Θέλουμε να κερδίζουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη σας!!!

Η εταιρεία Alfa Frost κατέχει την πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015, το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας